Οικόπεδο 871τ.μ. προς πώληση

Πλύτρα / Δήμος Μονεμβασιάς /


871 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Κατοικία 128τ.μ. προς πώληση

Χρύσαφα / Δήμος Σπάρτης /


128 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 255τ.μ. προς πώληση

Άγιος Φωκάς / Δήμος Μονεμβασιάς /


255 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Κατοικία 382τ.μ. προς πώληση

Ξιφιάς / Δήμος Μονεμβασιάς /


382 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 3833τ.μ. προς πώληση

Ξιφιάς / Δήμος Μονεμβασιάς /


3833 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 6970τ.μ. προς πώληση

Μαγούλα / Δήμος Σπάρτης /


6970 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 403τ.μ. προς πώληση

Αμύκλες / Δήμος Σπάρτης /


403 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 7305τ.μ. προς πώληση

Μυστράς / Δήμος Σπάρτης /


7305 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Κατοικία 145τ.μ. προς πώληση

Μονεμβασιά / Δήμος Μονεμβασιάς /


145 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 4029τ.μ. προς πώληση

Βλαχιώτη / Δήμος Ευρώτα /


4029 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Αγροτεμάχιο 57000τ.μ. προς πώληση

Φαρακλό / Δήμος Μονεμβασιάς /


57000 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 428τ.μ. προς πώληση

Καραβοστάσι / Δήμος Μονεμβασιάς /


428 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 14000τ.μ. προς πώληση

Ζαγάνα / Δήμος Σπάρτης /


14000 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 530τ.μ. προς πώληση

Πλύτρα / Δήμος Μονεμβασιάς /


530 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Οικόπεδο 299τ.μ. προς πώληση

Θεολόγος / Δήμος Σπάρτης /


299 τ.μ.
Προβολή ακινήτου

Κατοικία 78τ.μ. προς πώληση

Χαρίσιο / Δήμος Σπάρτης /


78 τ.μ.
Προβολή ακινήτου